Polityka Prywatności

 • Postanowienia wprowadzające

 • Niniejsza polityka prywatności ma za zadanie poinformować Państwa o tym, na jakich zasadach serwis efecton.pl, zwany dalej Serwisem, przetwarza Wasze dane osobowe, w jakim celu i jakie przysługują Państwu w związku z tym uprawnienia. Porusza również kwestię stosowania w witrynie plików cookies (tak zwanych ciasteczek).
 • Administratorem praw osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest Efecton, ul. Korczaka 5/32, 86-300 Grudziądz. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@efecton.pl.
 • Administrator za pomocą Polityki prywatności realizuje obowiązki nałożone na niego przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 

 • Państwa uprawnienia

 •  Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych, a także modyfikowania ich.
 • W przypadkach wymienionych w artykułach 17 i 18 RODO, w szczególności dotyczących niezgodnego z prawem przetwarzania danych, mają Państwo prawo zarządzać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez Administratora Państwa danych.
 • Jeśli Administrator przetwarza Państwa dane z uwagi na swój uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw:
  • Jeśli dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku.
  • Jeśli dane przetwarzane są na inne potrzeby – z powodu Państwa szczególnej sytuacji.
 • W każdej chwili możliwe jest cofnięcie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Nie ma to wpływu na legalność wcześniejszego ich przetwarzania.
 • W razie wątpliwości w zakresie zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych przez Administratora, mogą Państwo skontaktować się z nim pod adresem e-mail biuro@efecton.pl. Możliwe jest również złożenie skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Podstawy prawne, sposoby i cele przetwarzania Państwa danych osobowych

 •  Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • W przypadku Klientów, celem jest realizacja umowy zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator przetwarza dane osobowe również w celu dopełnienia wszystkich związanych z realizacją umowy formalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także dochodzenia swoich roszczeń i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W przypadku osób niebędących Klientami (użytkowników witryny lub osób, które złożyły zapytanie), celem jest uzasadniony interes administratora i podmiotów trzecich, czyli marketing bezpośredni, prowadzenie korespondencji, analityka, ochrona przed nadużyciami i dobór treści znajdujących się w serwisie do potrzeb użytkowników. Podstawną prawną dla tego celu jest art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
 • Administrator będzie przetwarzał Państwa dane, znajdujące się w plikach cookies (tak zwanych ciasteczkach), nie dłużej niż do momentu, w którym:
  • zostaną one usunięte z pamięci urządzenia
  • cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie (o ile ich przetwarzanie będzie wymagało Państwa zgody)
  • zablokują Państwo ciasteczka w ustawieniach przeglądarki internetowej.Jeśli na przetwarzanie danych została udzielona zgoda, będą one automatycznie przechowywane do momentu jej wycofania. W przypadku danych osobowych, których dostarczenie było niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego, okres przetwarzania wynosi 1 rok.
 • Państwa adres IP, a także dane zawarte w plikach cookie zbierane są automatycznie podczas korzystania z witryny. Użytkownik może również dobrowolnie podać swoje dane osobowe, aby móc otrzymać odpowiedź na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego.
 • Do odbiorców, którym w szczególności mogą być przekazane zebrane przez Administratora dane, należą: firmy kurierskie i pocztowe, dostawcy usług księgowych, prawnych, hostingowych, reklamowych, analitycznych i poczty elektronicznej, a także podwykonawcy Administratora.
 • Liczba odwiedzin Serwisu i spędzony w nim czas, a także odwiedzone podstrony i inne dane dotyczące korzystania z Serwisu mogą zostać wykorzystane przez Administratora, aby dopasować do Państwa treść i inne parametry wyświetlanych reklam, zarówno w Serwisie, jak w innych portalach.
 • W serwisie stosowany jest protokół SSL, który zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Są one przesyłane w formie zaszyfrowanej, dzięki czemu nie ma możliwości, aby zostały one przechwycone i odczytane przez osoby postronne.

 

 • Wykorzystanie plików cookies

 •  Cookies (tzw. Ciasteczka) to pliki tekstowe, które są tworzone i zapisywane na Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie bądź urządzeniu mobilnym) podczas odwiedzin w Serwisie. W ich skład wchodzą z reguły:
  • Nazwa odwiedzonej witryny internetowej – w tym wypadku Serwisu.
  • Cookie ID, czyli unikalny numer pliku cookie.
  • Data stworzenia pliku cookie.
   Pliki cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa (nie zawierają szczegółowych informacji, takich jak imię i nazwisko czy dokładny adres).
 • Powszechnie stosowane przeglądarki internetowe z reguły mają domyślnie włączoną opcję zbierania cookies (ciasteczek), jednak mają Państwo możliwość w każdej chwili:
  • Wyłączyć zbieranie cookies
  • Włączyć opcję każdorazowego powiadamiania o zbieraniu danych poprzez cookies
  • Usunąć dotychczas zebrane cookies.
   Należy wziąć pod uwagę fakt, że usunięcie bądź zablokowanie zbierania plików cookies może w nieprzewidziany sposób wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 • Dokładne dane na temat opcji dotyczących plików cookie w Państwa przeglądarce internetowej można znaleźć na stronie jej dostawcy:
 • W Serwisie stosowane są różne typy plików cookie, z podziałem na ich trwałość i cel.
 • W zakresie trwałości, Serwis korzysta zarówno z trwałych plików cookie, które przechowywane są w pamięci urządzenia nawet po wyjściu z Serwisu, jak i sesyjnych plików cookie, które znikają z pamięci po zamknięciu okna przeglądarki.
 • W zakresie celu, Serwis wykorzystuje pliki cookie do:
  • udostępniania Państwu pełnej funkcjonalności Serwisu i optymalizowania go w zgodzie z Państwa preferencjami
  • zbierania danych dotyczących korzystania przez Państwa ze stron podmiotów innych niż Administrator, z którymi nawiązał on współpracę, dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie Państwu reklam (w tym również reklam remarketingowych) dopasowanych do Państwa profilu
  • zapewnienia Państwu bezpieczeństwa podczas użytkowania Serwisu.
 • Dla zapewnienia sprawnego działania Serwisu, a także dla celów analitycznych i marketingowych, Administrator korzysta z funkcji dostarczonych mu przez podmioty trzecie. Z uwagi na to rzeczone podmioty mogą zyskać dostęp do Państwa danych, a także zapisywać na Państwa urządzeniu swoje własne pliki cookie. W serwisie wykorzystywane są następujące funkcje:
  • Google Tag Manager – funkcję tę dostarcza Administratorowi Google LLC, zlokalizowane w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki tej funkcji możliwe jest w szczególności kontrolowanie przez Administratora sposobu, w jaki korzystają Państwo z serwisu. Umożliwia ona również kontrolę prowadzonych kampanii marketingowych. Google Tag Manager może umożliwiać wyświetlanie Państwu reklam Serwisu także poza nim, na podstawie danych zebranych podczas Państwa odwiedzin. Występowanie tej funkcji w Serwisie może oznaczać, że Państwa niektóre Państwa dane zostaną przetworzone poza terenem Unii Europejskiej – w Stanach Zjednoczonych. Obecność Google LLC w programie „Privacy Shield” gwarantuje, że Komisja Europejska oceniła działania tego podmiotu i zadecydowała, że chroni on dane użytkowników na poziomie zgodnym ze standardami obowiązującymi na terenie UE. Google LLC umożliwia wyłączenie funkcji remarketingowej plików cookies pod adresem: https://adssettings.google.com/.
  • Google Analytics – funkcję tę dostarcza Administratorowi Google LLC, zlokalizowane w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki tej funkcji Administrator ma dostęp do szeregu funkcji analitycznych i statystyk, które pomagają mu w sprawnym prowadzeniu witryny i optymalizowaniu jej pod kątem Państwa potrzeb. Występowanie tej funkcji w Serwisie może oznaczać, że Państwa niektóre Państwa dane zostaną przetworzone poza terenem Unii Europejskiej – w Stanach Zjednoczonych. Obecność Google LLC w programie „Privacy Shield” gwarantuje, że Komisja Europejska oceniła działania tego podmiotu i zadecydowała, że chroni on dane użytkowników na poziomie zgodnym ze standardami obowiązującymi na terenie UE. Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie przez Google Analytics danych na Państwa temat przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach usługi Google Analytics znaleźć można pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
  • Pixel – funkcję tę dostarcza Administratorowi Facebook Inc., zlokalizowany w 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Dzięki niej możliwe jest zbieranie danych dotyczących Państwa działań w Serwisie i kierowani do Państwa przez Administratora reklam w serwisie Facebook dopasowanych do Państwa potrzeb. Do zebranych w ten sposób danych ma dostęp również Facebook Inc. Mogą zostać one wykorzystane przez niego we własnym interesie, a także agregowane z innymi danymi, które posiada on na Państwa temat. Występowanie tej funkcji w Serwisie może oznaczać, że Państwa niektóre Państwa dane zostaną przetworzone poza terenem Unii Europejskiej – w Stanach Zjednoczonych. Obecność Facebook Inc. w programie „Privacy Shield” gwarantuje, że Komisja Europejska oceniła działania tego podmiotu i zadecydowała, że chroni on dane użytkowników na poziomie zgodnym ze standardami obowiązującymi na terenie UE. Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie przez funkcję Pixel danych na Państwa temat przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach usługi Pixel znaleźć można pod tym adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.